ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Α.Σ.Α . ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ε.ΑΣ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                           Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

 Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ

        Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  ιστοσελίδα: www.poaasa.gr


  Τηλέφωνο : 210-5249884


Αριθμ. Πρωτ :6101                                                                                                                                                                  Αθήνα , 01/11/2021
                                                                                                                                                                                                ΠΡΟΣ : Συνδέσμους - Ενώσεις 

Κύριε Πρόεδρε,   σας γνωρίζουμε ότι : 

1. Στην κοινή διαβούλευση των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων Δημοσίου και λοιπών,  συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. 

2. Κύριο θέμα της διαβούλευσης ήταν οι περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων , προσωπική διαφορά ενός εκάστου των συνταξιούχων , η κατάργηση της Ε.ΑΣ. ως και η κατάργηση της απόφασης της κυβέρνησης για φορολόγηση  των ληφθέντων αναδρομικών  προηγουμένων ετών . 

3. Η σύσκεψη κατέληξε στη σύνταξη του υποβαλλόμενου υπομνήματος  το οποίο η Ομοσπονδία μας προσυπογράφει. 

4. Παράλληλα η Ομοσπονδία μας υιοθετεί την συνέχιση της δικαστικής διεκδίκηση των αναδρομικών για τι υπόλοιπο χρονικό διάστημα ως και την άμεση κατάργηση της Ε.Α.Σ.

                                                                                Με εκτίμηση

   Ο                                                                                                                               Ο

     Γενικός Γραμματέας                                                                                                      Πρόεδρος

 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                                          ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                                      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.


Συνημμένα σας υποβάλλεται το υπόμνημα προς γνώση .