Μετά τις αλλαγές που έγιναν την περασμένη χρονιά υπήρχαν και ορισμένοι που «γλίτωναν» τα τέλη κυκλοφορίας.