Μια έρευνα που επιβεβαιώνει τη σημασία της αυθυποβολής διεξήγαγαν Αμερικανοί ερευνητές, με την οποία συμπέραναν ότι η χρήση ακριβών φαρμάκων αντί των φτηνών έχει αποτελέσματα περισσότερο στο μυαλό των ασθενών παρά στο σώμα τους.