ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Αργολίδας στο 19ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας «ΠΟΑΣΑ» 9&10 Ιουνίου 2018 στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ.
Ανακοινώνουμε στα μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων

Ασφαλείας Ν.Αργολίδας και Αγαπητούς Συναδέλφους ότι 9 και 10 

Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

της Ομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας                                          

« Π.Ο.Α.Σ.Α. » 

με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή.ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΡΓΙΑΣ
Αντιπρόεδρος Π.Ο.Α.Σ.Α.

Από τον  Σύνδεσμο μας  έλαβαν μέρος οι :  ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ, 

Πρόεδρος και  ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος Αντιπρόεδρος, αμφότεροι 

αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Α.Σ.Α.


Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου  ζήτησαν και έλαβαν τον λόγο, 

ως ομιλητές, μεταφέροντας διάφορα αιτήματα των μελών του 

Συνδέσμου υποδεικνύοντας ταυτόχρονα   λύσεις.

Εκτός των ανωτέρω συζητήθηκαν, προτάθηκαν απόψεις και 

δράσεις τις οποίες λεπτομερέστερα θα σας γνωρίσουμε εν ευθέτω 

χρόνο.

Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε  :