ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

ΣΥΝΔ.ΑΠΟΣΤΡ.ΣΩΜ.ΑΣΦΑΛ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ " ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ του ΤΕΑΠΑΣΑ " για επαναπροσδιορισμό του ποσου Ν.4575/2018 – Επιστροφή ποσών

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων  Ασφαλείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνει τα 


μέλη του με την παρακάτω ανάρτηση της Π.Ο.Α.Σ.Α. σχετικά με το θέμα των Ε.Φ.Α.Π.Α.Ξ.

Στο Γραφείο του Συνδέσμου θα υπάρχουν αιτήσεις για  : ( Τέως Χωρ/κης - Τέως  Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος )..