ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

6 ημ.Οδοιπορικού ταξιδίου ΣΥΝΔ.ΑΠΟΣ.ΣΩΜ.ΑΣΦΑΛ.Ν. Αργολίδας στην ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ στις "Αλησμόνητες Πατρίδες του Ξεριζωμού των Προγόνων μας"


 27 Οκτωβρίου 2023    Καππαδοκία - ΄Αβανος - Uchisar


ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

΄Όταν μιλάμε για Καππαδοκία πρέπει να πούμε ότι είναι μία μεγάλη περιοχή.

Η περιοχή αυτή έζησε πολλές περιόδους.

Προϊστορική και κλασική

Ρωμαϊκή Περίοδο

Βυζαντινή Περίοδο

Οθωμανική Περίοδο

Σύγχρονη Καππαδοκία

Αντιμετώπισε Διώξεις και ανταλλαγή πληθυσμών.
Οι Καππαδόκες μιλούσαν μία διάλεκτο της Ελληνικής γλώσσας που ήταν γνωστή ως Καππαδοκική διάλεκτο.

Μετά από αρκετά χρόνια καθιερώθηκε η Τουρκική γλώσσα.

Οι Έλληνες που είχαν απομείνει μιλούσαν την Τούρκικη ως δεύτερη γλώσσα.

Στο χωριό Μαλακοπή υπάρχουν ΄Ελληνες οι οποίοι μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα.

Υπήρξαν όμως άγριες διώξεις και απαγόρευση της Ελληνικής γλώσσας.

Από το 1920 όταν οι Καππαδόκες ήλθαν στην Ελλάδα μιλούσαν τα

 Καππαδοκικά Ελληνικά.ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ


Μετά άρχισαν να μιλούν την νέα Ελληνική Γλώσσα.

΄Ετσι σιγά σιγά τα Καππαδοκικά Ελληνικά άρχισαν να εκλείπουν.

Το 2005 βρέθηκαν απόγονοι Καππαδόκες ΄Ελληνες που μιλούσαν

 πολύ καλά την γλώσσα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα από κάποιους μεγάλους σε ηλικία σε διάφορες πόλεις όπως 

 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Κιλκίς Λάρισα κ.λ.π.


ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 

Οι μαθητές του Ιησού δίδαξαν και βοήθησαν στην Εξάπλωση του Χριστιανισμού.

Στην εποχή του Αγ. Γρηγορίου και Αγ. Βασιλείου εμφανίστηκαν 

εκεί Θρησκευτικοί  ηγέτες και ο Χριστιανισμός διαδόθηκε όπου 

έγιναν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια


 


Αυτά χτιζόντουσαν σε χαράδρες και ποταμούς και ήταν απαγορευμένες.Το 313 μ.χ. ο Κωνσταντίνος αφού διέλυσε τις επαναστάσεις

 άφησε ελεύθερο τον Χριστιανισμό διαδόθηκε όπου είχε σαν 

αποτέλεσμα οι οικοδομήσεις των Εκκλησιών.
Ο ΄Άγγελος ΖΑΦΕΙΡΗΣ πάντα στο τέλος να ελέγχει το γκρουπ 
΄Ολες οι σημαίες των κρατών υπήρχαν μέσα στα χανουμάκια 

όπως και η Ελληνική. 


Μερικές πληροφορίες στην αρχή με διαφορετική σύνταξη  είναι από το παρακάτω βιβλίο  και από Ιστοσελίδες του ΙΝΤΕΡΝΕΤ για δική σας ενημέρωση.-