Γέροντας Μακάριος του Μαρουδά
Μεταμέλεια για τα σφάλματα μου είναι η προσπάθεια να αποκαταστήσω την εικόνα μου μέσα μου και γύρω μου.
Εννοώ η μετάνοια είναι η επιστροφή του νου μου στον Θεό.