ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Το συναδελφικό πρόσωπο του Συνδέσμου Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας στους Απόστρατους του Ν.Καρδίτσας

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας μετά από προτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ( Π.Ο.Α.Σ.Α.)  σχετικά με την βοήθεια των πλημμυροπαθών Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας και σε επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΒΟΡΓΙΑ Κων/νο προέβη στην ενημέρωση των μελών του όπου κάποιοι ανταποκρίθηκαν την πρώτη ημέρα συγκέντρωσης ειδών διατροφής και Απολύμανσης – Καθαρισμού.

Επίσης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

 αποφάσισε όπως συμβάλλει και ο Σύνδεσμος στην προσπάθεια 

αυτή μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης προκειμένου βοηθηθούν οι Απόστρατοι του Ν. Καρδίτσας.


΄Ηδη έχει γίνει η μερική συσκευασία της συγκέντρωσης ειδών 

διατροφής της πρώτης ημέρας (12-10-2020) αύριο 14-10-2020 όπου 

είναι η δεύτερη ημέρα συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης της 

συγκέντρωσης θα γίνει η τελική συσκευασία.

Η αποστολή των ειδών  διατροφής κ.λ.π. θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 15-

10-2020 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών της 

Διεύθυνσης Αργολίδας ( Ι.Ρ.Α.) όπου στέλνουν στην Ι.Ρ.Α. 

Καρδίτσας για να διανεμηθούν αναλόγως σε συναδέλφους  που 

υπηρετούν.


Τα αποσταλέντα είδη διατροφής κ.λ.π. εκ του Συνδέσμου 

Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Ν. Αργολίδας θα τα παραλάβει 

ο Πρόεδρος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Καρδίτσας όπου 

θα διανέμει στους εκεί Αποστράτους.


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Ν. Αργολίδας έχει πλήρη 

συνεργασία με την  Ι.Ρ.Α. Αργολίδας όπου από κοινού συμμετέχουν 

σε διάφορες δραστηριότητες καθότι πολλά μέλη των Αποστράτων 

είναι και μέλη της Ι.Ρ.Α. έτσι κατ΄ αυτόν τον τρόπο υπάρχει η 

συνέχεια και η συνεργασία ΟΛΩΝ των υπηρετούντων και των 

Αποστράτων και ειδικότερα σε δύσκολες καταστάσεις να 

υπάρχει αλληλοβοήθεια και με την παρούσα κίνηση το κάνουν πράξη .-

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                                     Ο Πρόεδρος

Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ                                              Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ

Ταξίαρχος ε.α.                                                            Ανθ/μος   ε.α   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου