ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

«ΤΡΥΠΑ» ΣΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

23/08/2016
Μείωση 1,6% εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2016, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. Ο αριθμός των ταξιδιωτών διαμορφώθηκε σε 7,446 εκατ. άτομα, έναντι 7,566 εκατ. ατόμων την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Πιο αναλυτικά, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 14,4%.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 4,942 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις εκτός της ΕΕ χώρες ανήλθαν σε 2,504 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένες κατά 6,1%.
Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της εκτός της ζώνης του ευρώ, χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,5%.
Οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν σε 888.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20,6% σε 368.000 ταξιδιώτες.
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν κατά 13,1% και διαμορφώθηκαν σε 928.000 ταξιδιώτες. Τέλος, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 7,7% σε 162.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο κατά 6,4% σε 305.000 ταξιδιώτες.
Για τον μήνα Ιούνιο, η εισερχόμενη κίνηση διαμορφώθηκε στις 2,971 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 15,7%.
Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις μη ευρωπαϊκές χώρες κατά 18,1%, καθώς οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 6,5%.
Παράλληλα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, κατά το α΄ εξάμηνο, εμφάνισε πλεόνασμα 2,991 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,7% έναντι πλεονάσματος 3,205 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 242 εκατ. ευρώ ή 5,8%, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,9%.
H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 1,6% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,9%.
Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 36,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 65,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Για τον Ιούνιο, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,719 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,6% έναντι πλεονάσματος 1,783 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, μείωση κατά 5,4% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,851 δισ. ευρώ, έναντι 1,957 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Μεγαλύτερη μείωση (κατά 23,9%) παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,0% και των αφίξεων κατά 2,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 79,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (122,3%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου