ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 15/02/2017

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1

Τις εισφορές που θα κληθούν να καταβάλλουν από την 1η Ιανουαρίου οι μισθωτοί μηχανικοί του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, καθορίζει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αφορά τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, του υπομηχανμικούς των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π.(Ν.915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί και τους έμμισθους υπομηχανικούς του Ν.1027/80 και Ν.1028/80.
Η εγκύκλιος ορίζει ότι καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη.
Επίσης, από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ,   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου