ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

23/05/2017
Αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάριο, όπου διαμορφώθηκε στο 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία υπεραντιστάθμισε την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση του πλεονάσματος στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 23,2%, αλλά οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο σε απόλυτους όρους, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε άνοδο σε σχέση με εκείνο του Μαρτίου του 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, που οφείλεται στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αλλά και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε μικρή αύξηση, καθώς οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εξαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 14,6% σε τρέχουσες τιμές και κατά 11,5% σε σταθερές τιμές.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση των σχετικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση των δαπανών μη κατοίκων στην Ελλάδα. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 7,8% και οι αφίξεις δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (-0,2%).
Το Μάρτιο του 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 172 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του ίδιου μήνα του 2016, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της παραγωγής. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Όπως αναφέρει η ΤτΕ, το α΄ τρίμηνο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ, κατά 160 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα κατά 594 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε άνοδο, το α΄ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,9% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,5%.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 345 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,8% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 1,8%, αλλά η εξέλιξη αυτή υπεραντισταθμίστηκε από τον περιορισμό των ταξιδιωτικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων από μεταφορές κατά 17,9% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016.
Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν βελτίωση το α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου