ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΕΠΤΟΚΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

04/08/2017
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε τον Ιούνιο του 2017 το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,56%.


Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,29%, καθώς το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις διατηρήθηκε στο 0,14%.

Το επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,61%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις περιορίστηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,56%.

Ειδικότερα, το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης στο 14,39% και το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο συρρικνώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 8,06%.

Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,49%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 7,17% από 7,20% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου υποχώρησε κατά 50 μονάδες στο 3,86%, καθώς το επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,27%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 4,88%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 52 μονάδες βάσης στο 3,55%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 2,78%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα υπόλοιπα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων διατηρήθηκε σταθερό στο 0,30%, ενώ το μέσο επιτόκιο δανείων περιορίστηκε κατά 0,3 μονάδες βάσης στο 4,66%.


ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου