ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΣΤΑ 500 € ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Σ.Α.-Ε.Δ.
Στα 500 € «κλειδώνει» η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στα στελέχη των Σ.Α. & Ε.Δ.,σύμφωνα με τη διάταξη που αναμένεται να ενσωματωθεί τελικώς στο πολυνομοσχέδιο. 
Δικαιούχοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα είναι όσοι κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2014, είχαν τακτικές αποδοχές 1.500 €. 
Στο νομοσχέδιο, ενσωματώνεται διάταξη η οποία προβλέπει ότι θα χορηγείται χαμηλότερη ενίσχυση (δλδ κάτω από 500 €)......>>
και σε αυτούς που υπερβαίνουν ελάχιστα το όριο των 1.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, για κάθε ευρώ πάνω από τα 1.500 ευρώ, η παροχή θα μειώνεται κατά 12 ευρώ και ουσιαστικά θα μηδενίζεται για τακτικές αποδοχές άνω των 1.542 €!!
Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 

1). Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31-1-2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) €. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με καταστάσεις που συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών. 
2). Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα δύο (1.542) ευρώ, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση μειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών. 
3). Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές: α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)). β) Η ειδική αποζημίωση της αριθμ.2015007/1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β΄), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α΄) και της αριθμ.164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β΄), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παρ.Θ΄του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄). γ) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (άρθρο 51 παρ.Α8 του ν.3205/2003). 
4). Η ανωτέρω χρηματική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΟ:
Εγώ προσωπικά σκέφτομαι τον φουκαρά συνάδελφο, που θα έχει την ατυχία ο μισθός του να είναι πάνω από τα 1500 €,(μικτά) δλδ στα 1543 €.(!) και θα χάσει το υπέρογκο ποσό των 500 €, που θα του έλυνε το Βιοποριστικό του πρόβλημα(;)...
Ειλικρινά κρίμα!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου