2 κυρτοί φακοί με διαφορετικές εστιακές αποστάσεις
Ένας σωλήνας από χαρτόνι
Κολλητική ταινία
Για να συναρμολογήσετε το τηλεσκόπιό σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
Κόψτε το χαρτόνι σας σε σχέση με το μήκος των δύο φακών σας. Για παράδειγμα, αν οι φακοί είναι στα 10 εκατοστά και 20 εκατοστά, ο σωλήνας σας θα κοπεί στα 30 εκατοστά.
Κρατήστε έναν φακό στο πάτωμα κάτω από ένα φως οροφής και μετακινήστε τον φακό μέχρι να δείτε μια εικόνα του φωτιστικού στο πάτωμα. Η απόσταση μεταξύ του δαπέδου και του φακού είναι το εστιακό μήκος του.
Τοποθετήστε τους φακούς στα άκρα του σωλήνα χρησιμοποιώντας την κολλητική ταινία.
Τώρα κοιτάξτε! Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι η εικόνα που βλέπετε είναι ανάποδα.
Χρήσιμες πληροφορίες
Εάν τα εστιακά μήκη των φακών σας είναι περίπου ίδια, ενδεχομένως να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μέγεθος της εικόνας. Κοιτάξτε μέσα από το τηλεσκόπιο με το ένα μάτι και εξετάστε αμέσως το αντικείμενο που βλέπετε. Μαντέψτε πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η εικόνα από το αντικείμενο στην πραγματική του διάσταση. Θεωρητικά, αν διαιρέσετε το μεγαλύτερο εστιακό μήκος με το μικρότερο, θα πάρετε τη μεγέθυνση του τηλεσκοπίου. Αν πάρουμε την παραπάνω περίπτωση, όπου έχουμε έναν εστιακό φακό των 10 εκατοστών και έναν των 20 εκατοστών, τότε το αποτέλεσμα της διαίρεσης μας δίνει 2. Ως εκ τούτου, το τηλεσκόπιο θα έχει μεγέθυνση x2.
Η μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου εξαρτάται από τη διάταξη και το εστιακό μήκος των φακών μέσα σε αυτό. Η ποιότητα της εικόνας εξαρτάται από το μέγεθος (διάμετρος) των φακών. Όσο μεγαλύτερο τόσο το καλύτερο. Μερικά από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια έχουν καθρέφτες με διάμετρο άνω των 8 μέτρων.
Έχετε μόλις δημιουργήσει ένα απλό τηλεσκόπιο! Με το τηλεσκόπιό σας, θα πρέπει να μπορείτε να δείτε το φεγγάρι και μερικά αστρικά σμήνη, καθώς και επίγεια αντικείμενα (π.χ. πτηνά).