ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτική συνάντηση Συνδέσμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Μακεδονίας , 24-10-2015 ΚΟΡΙΝΘΟ. ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Νέα ενιαία δομή του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.    Συγχώνευση όλων των Ταμείων στο ΙΚΑ ( Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ).

2.    Κοινοί κανόνες εισφορών και παροχών .
3.    Ένταξη επικουρικής και εφάπαξ στην κύρια σύνταξη .
4.    Ανακαθορισμός ήδη καταβαλλομένων συντάξεων .
Νέα Αρχιτεκτονική Συντάξεων .
1.    Ατομικά μερίδια ασφάλισης .
2.    Εθνική Σύνταξη .
3.    Ταμείο πλούτου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου