Οι δρόμοι είναι όντως τρομακτικοί και περίεργοι! Φυσικά από τη λίστα δεν λείπει η επαρχιακή οδός που ενώνει τα Πατιόπουλο και Περδικάκι και μάλιστα δεν λείπει από κανένα Βίντεο με ανάλογο θέμα στο youtube.