Την οικονομική προαγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο η κυβέρνηση προτείνοντας στους θεσμούς να επανεξεταστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 και να αλλάξει από το 2017.

Στόχος είναι ο «εξορθολογισμός» του συστήματος, ώστε να μην προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση των συνταξιοδοτικών δαπανών, με απώτερο στόχο όσοι αποστρατεύονται να μην παίρνουν δύο βαθμούς προαγωγή όπως συμβαίνει σήμερα και η σύνταξή τους να μην είναι υψηλότερη από τον τελευταίο μισθό τους.
Αναλυτικότερα, σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις ισχύει η βαθμολογική προαγωγή και υπάρχει και η οικονομική προαγωγή. Η λογική είναι απλή. Εάν δεν μπορείς να προαχθείς (βαθμολογικά) αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση για τον επόμενο βαθμό σου – προάγεσαι κανονικά όσον αφορά στο οικονομικό μέρος.
Έτσι, το ότι κάποιος είναι βαθμολογικά σε κάποιο κλιμάκιο (π.χ. Λοχαγός) δεν σημαίνει ότι και οικονομικά είναι στο ίδιο κλιμάκιο – μπορεί κάλλιστα να πληρώνεται για Αντισυνταγματάρχης.
Επομένως, επειδή ακριβώς ισχύει ότι αποστρατεύεται κατά κανόνα με τον επόμενο βαθμό, τούτο μεταφράζεται ότι μπορεί ένας Ταξίαρχος να αποστρατευτεί και τελικά να πάρει σύνταξη όχι Υποστρατήγου, (που είναι ο επόμενος βαθμός), ούτε Αντιστράτηγου, που είναι ο μεθεπόμενος, αλλά Στρατηγού (που είναι ο μεταμεθεπόμενος βαθμός), επειδή όταν ήταν εν ενεργεία λάμβανε αποδοχές Αντιστρατήγου.
Η κυβέρνηση προτείνει στους θεσμούς αυτό να αλλάξει και ο συνταξιοδοτηθείς να λαμβάνει σύνταξη στη βάση των αποδοχών που είχε όταν αποστρατεύτηκε.
Πηγή: Cnn.gr