ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

21/09/2016
Πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ εμφάνισε τον Ιούλιο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το πλεόνασμα είναι μικρότερο κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι του Ιουλίου του 2015, λόγω της αύξησης του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγαθών παρέμειναν σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο έναντι των προηγούμενων ετών, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές, κυρίως λόγω της πτώσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι σε τρέχουσες τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ήταν μειωμένες κατά 2,9%, σε σταθερές τιμές παρουσίασαν άνοδο κατά 6,2%. Επίσης, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σταθερές τιμές.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε παράλληλα, κατά 139 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών ήταν αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015, λόγω βελτίωσης του ισοζυγίου των θαλάσσιων μεταφορών. Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2016, τόσο οι εισπράξεις όσο και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν κάμψη κατά 3,5% και 2% αντίστοιχα.
Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασαν αυξημένα ελλείμματα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2015, καθώς η επιδείνωση του πρώτου οφείλεται στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για μερίσματα, ενώ η επιδείνωση του δεύτερου στις εξελίξεις στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 306 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015, και εμφάνισε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε επιδείνωση.
Το ισοζύγιο αγαθών βελτιώθηκε κατά 653 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά την αύξηση του ισοζυγίου καυσίμων, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των τιμών του πετρελαίου και τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Σημειώνεται ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 6%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα, σε σταθερές τιμές, έμειναν σχεδόν στάσιμες.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών τους πρώτους επτά μήνες του 2016, παρουσίασε πτώση κατά 1,6 δισ. ευρώ, λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιορίστηκαν κατά 4,8%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.
Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 930 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 887 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου πλεονάσματος το 2015. Βελτίωση παρουσίασε επίσης και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

ΠΗΓΗ : "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου