ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Απόστολου Παπαπαρίση:Υπολογισμός Σύνταξης. Ο Σύνδεσμος Αποστ. Σωμ. Ασφαλ. Ν. Αργολίδας θα βοηθά όσους συναδέλφους δεν έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή


Written By Apostolos on 27/11/17 | 00:00

Σε συνεργασία με το συνάδελφο απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας Σμχο ε.α. Δημήτριο Σουφλή επεξεργαστήκαμε ένα εύκολο τρόπο υπολογισμού της ΝΕΑΣ μας σύνταξης χρησιμοποιώντας μόνον 3 αριθμούς. Τους 2 πρώτους τους βρίσκουμε στη συνταξιοδοτική πράξη του 2014, που εκδόθηκε αρχές του 2015 σε εφαρμογή του ν.4307/2014, με τον οποίο επεστράφη το 50% των αποφάσεων του ΣτΕ (πίνακας Νο1). Αυτοί είναι το σύνολο των συντάξιμων χρόνων <<Συν.Συντ.Υπηρ.>> και οι<<Συντάξιμες Αποδοχές>>Ο τρίτος αριθμός είναι το σύνολο των προστατευόμενων τέκνων, που βοηθά στον υπολογισμό του φόρου. 
Πίνακας Νο1
Διαβάστε πριν να χρησιμοποιήσετε το excel-φυλλο
- Αφορά μόνον παλαιούς συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πριν δηλαδή την εφαρμογή του ν.4387/2016.
- Μόλις γράψουμε τους 3 προαναφερόμενους αριθμούς στο κάτω δεξιό μέρος του excel-φυλλου θα εμφανισθεί το πληρωτέο ποσό με πολύ μεγάλη προσέγγιση. Ποσό που θα έχει προκύψει από τον επανϋπολογισμό (1/1/2019) και τη μείωση του αφορολόγητου (1/1/2020).
- Δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ένα μικρό ποσοστό των συναδέλφων με λίγα συντάξιμα χρόνια που η προσωπική διαφορά ξεπερνά το 18% της επιτρεπόμενης μείωσης. ίσως τυχαίο γεγονός όλοι τους χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα "3 έτη Κονδύλη". Από δοκιμές που έγιναν προκύπτει ότι αν και το αποτέλεσμα της πληρωτέας σύνταξης με το παρόν excel-φυλλο θα είναι κοντά στα 750 ευρώ, αυτή τελικά θα ανέλθει μεταξύ 800 και 850 ευρώ.
- Παρατηρούνται μειώσεις από 18% μέχρι και αυξήσεις. Οι αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε κατηγορίες συναδέλφων με πολλά συντάξιμα χρόνια. Έτσι προκύπτει αυτό το μεσοσταθμικό 8% που διαβάσαμε πρόσφατα σε εφημερίδες και διαδίκτυο. Υπόψη ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 14 του ν.4387/2016 τυχόν αύξηση θα δοθεί εντός 5 ετών <<Εάν το καταβαλλόμενο ποσότων συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.>>
- Δεν αφορά συναδέλφους που αποχώρησαν από την υπηρεσία για λόγους υγείας.
- Λαμβάνονται υπόψη όλα τα διπλά χρόνια (εκστρατείας - πτητικά - υποβρυχιακά - καταδρομικά κλπ) μέχρι τα 69 χρόνια, οπότε και το ποσοστό αναπλήρωσης φθάνει στο 100%. 
- Οι συντάξιμες αποδοχές θα ήταν μεγαλύτερες και το αποτέλεσμα του πληρωτέου ποσού σαφώς καλύτερο αν εφαρμόζονταν πλήρως οι αποφάσεις του ΣτΕ. 
Υπολογισμός ΝΕΑΣ Σύνταξης
Βήμα 1ονΚατεβάζουμε από [εδώ] το φύλλο υπολογισμού του συναδέλφου κ. Σουφλή 
Βήμα 2ονΠατάμε στο επάνω μέρος του excel-φυλλου εκεί που γράφει "Άνοιγμα με Υπολογιστικά Φύλλα Google".
Βήμα 3ον: Συμπληρώνουμε τα πεδία με κίτρινο. 
Βήμα 4ον: Βλέπουμε το αποτέλεσμα στο κάτω δεξιό κελί.

Δείτε εδώ ----> http://milpen.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html πως παρουσιάζει την ιδέα, τη συνεργασία και τελικά την υλοποίηση ο συνάδελφος και φίλος Δημήτριος Σουφλής στο blog του.
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

ΠΗΓΗ : "   apostolospapaparisis.blogspot.gr   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου