ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για Τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ της ΠΟΑΣΑ.


Σε προηγούμενη ανάρτηση ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας γνωστοποίησε για τις περιπτώσεις της 3ης παραγράφου σε αυτή σας γνωστοποιούμε την εν γένει ενημέρωση της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το κατωτέρω έγγραφο της Π.Ο.Α.Σ.Α. σχετικά με την επιστροφή των αναδρομικών (των παρανόμως παρακρατηθέντων ) , για το 11μηνο από 11-6-2015 έως 12-5-2016.
Αφορά :
α) τους άμεσα δικαιούχους,
και β) τους νόμιμους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Γεν. Γραμ. Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ


Κύριε Πρόεδρε
Προς ενημέρωσή σας και των μελών διαβιβάζονται οι Αποφάσεις χορήγησης αναδρομικών :
Οι αποφάσεις για την Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ,
1. Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222).
2.Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και με τις διατάξεις της νομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β-499).
3. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ..
Ο ΓΓ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου