ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021

2015-2020 Ιστορικό Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας

 


Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας ιδρύθηκε το 1959 με την επωνυμία « Σωματείο Συνταξιούχων Οπλιτών Βασιλικής Χωροφυλακής ( Ο ΄Αγιος Νικόλαος ) » από μία ομάδα 20 αποστράτων της Βασιλικής Χωροφυλακής. Στο αρχείο του Συνδέσμου υπάρχει το πρώτο καταστατικό με τις υπογραφές της ομάδος.

Το 2003 η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ενέκρινε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένταξη στην τότε Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Επίσης αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού και αναπροσαρμογή της επωνυμίας στη σημερινή.

Από την ίδρυση του Συνδέσμου έγιναν μέχρι την σημερινή επωνυμία του και άλλες αλλαγές ως επίσης και καταστατικά ανάλογα με τις επικρατούσες καταστάσεις.

Η τελευταία αλλαγή του καταστατικού με τις ανάγκες  της σύγχρονης εποχής εγκρίθηκε στην Γενική Συνέλευση στις Αρχαιρεσίες του 2018.

Τα τότε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ενήργησαν για την ένταξη του Συνδέσμου στην Π.Ο.Α.Α.Σ.Α ήταν τα εξής :

1.-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος – Αστυνόμος Α΄ ε.α.  Πρόεδρος.

2.-ΠΡΑΣΣΑΣ Γεώργιος – Υπαστυνόμος Β΄ ε.α. Αντ/δρος.

3.-ΣΙΕΡΡΟΣ Γεώργιος – Ανθ/μος ε.α.  Γεν. Γραμματέας.

4.-ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος – Υπαστυνόμος Β΄ε.α. Ταμίας.

5.- ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ηλίας Αστυνόμος Β΄ε.α.  Μέλος

Ο Σύνδεσμος έχει προσφέρει και προσφέρει αξιόλογο έργο κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Ειδικότερα έχει συμπαρασταθεί σε αναξιοπαθούντα άτομα, έχει προσφέρει οικονομική ενίσχυση στους πυρόπληκτους και με διάφορα είδη, έχει ενισχύσει οικονομικώς την προσπάθεια για την αγιογράφηση του Ιστορικού Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στο Μακρυγιάννη.

Συμμετέχει σε όλες τις κοινωνικές, εθνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συμπαρίσταται ηθικά στο δύσκολο έργο της Αστυνομίας.Στις Αρχαιρεσίες του 2012 εκλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο  οι : κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ – ΚΑΡΑΛΗ Θεώνη και ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Δημήτριος εκτός των παλαιοτέρων ΓΚΟΥΒΑ Νικολάου – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου – ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ Κων/νου – ΠΡΑΣΣΑ Γεωργίου.Στις Αρχαιρεσίες του 2015 εκλέγονται οι : ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ – ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος – ΚΑΡΑΛΗ Θεώνη – ΛΙΤΣΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Παναγούλα – ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης – ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος και ΠΡΑΣΣΑΣ Γεώργιος όπου παραιτούνται :  οι ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος και ΠΡΑΣΣΑΣ Γεώργιος και την θέση τους πήραν οι επιλαχόντες ΖΟΥΓΡΗ Μαρία και ΚΟΚΚΟΡΟΣ Ηλίας.

Όταν οι εκλεγέντες έγιναν σώμα με τον πρώτο στους ψήφους κ. ΜΑΝΤΑ Μιχαήλ  για την ανάληψη καθηκόντων  τότε παμψηφεί προτάθηκε για Πρόεδρος  , Αντιπρόεδρος ο κ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης, Γεν. Γραμ. ο κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος, Ταμίας η κ. ΚΑΡΑΛΗ Θεώνη, Ειδική Γραμ. η κ. ΛΙΤΣΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Παναγούλα, Βοηθός Ταμίας ο  κ. ΚΟΚΚΟΡΟΣ Ηλίας και Μέλος η κ. ΖΟΥΓΡΗ Μαρία με αρμοδιότητα στους συναδέλφους που προέρχονται από το Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων όπου και ανήκε και η ίδια.Στις Αρχαιρεσίες του 2018 εκλέγονται οι : ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ –ΚΑΡΑΛΗ Θεώνη – ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος – ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος – ΛΙΤΣΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Παναγούλα – ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης – ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Όταν οι εκλεγέντες έγιναν σώμα με τον πρώτο στους ψήφους για την ανάληψη καθηκόντων  τότε παμψηφεί προτάθηκε για Πρόεδρος ο ίδιος, Αντιπρόεδρος ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος, Γεν. Γραμ. ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης, Ταμίας ΛΙΤΣΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Παναγούλα, Ειδ. Γραμ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Αντώνιος, Βοηθός Ταμίας ΚΑΡΑΛΗ Θεώνη, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ιωάννης Μέλος εκπρόσωπος των μελών της Πυροσβεστικής όπου και ανήκει.

Τα Νέα Διοικητικά Συμβούλια  αναλαμβάνοντας έβαλαν διάφορους στόχους για το μέλλον με την σύγχρονη τεχνολογία λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το μεγάλο έργο των προηγούμενων Δ.Σ. μέχρι το 2015.

Το ένα μετά το άλλο Δ.Σ. συνέχισαν τους στόχους που είχαν βάλει από το πρώτο Δ.Σ.

Σήμερα σε πρόσφατες αναρτήσεις στο face  5-3-2021 αναρτήθηκαν όσες φωτογραφίες μπορέσαμε να βρούμε από την ίδρυση του Συνδέσμου μέχρι το 2015 με πρώτη φωτογραφία τον ιδρυτή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΦΥΛΙΑ Κω/νο ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2014.

Ενέργειες που ξεχώρισαν από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια είναι :

1.-Η ένταξη στην τότε Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

2.-Οι ενέργειες του Συνδέσμου μαζί με την Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. προκειμένου οι Ετήσιες Συνδρομές των μελών να κρατούνται απ΄ ευθείας από τα Επικουρικά Ταμεία των Σωμάτων που ανήκει το κάθε μέλος. Μία ενέργεια που πρακτικά εξυπηρετεί το οικονομικό θέμα χωρίς χρονοτριβή και αποτελεσματικότητα τα των κινήσεων των Συνδέσμων.

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της τότε Π.Ο.Α.Α.Σ.Α στη ΛΑΡΙΣΑ  το 2015 όπου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ συμμετείχε για πρώτη φορά  τέθηκε το θέμα αλλαγής ονομασία  της Ομοσπονδίας από Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας έγινε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μία δυναμική κίνηση του σημερινού Προέδρου κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγέλου.

Στατιστικά δραστηριοτήτων από το 2015 μέχρι σήμερα  :

Για το 2015 έγινε ανάρτηση στο face  την 5-3-201 με όσες φωτογραφίες υπήρξε η δυνατότητα συγκέντρωσης.

Για το 2016 έγινε ανάρτηση στο face την 7-3-2021 όπου στο σύνολο ο Σύνδεσμος είχε στο ενεργητικό του 40 περιπτώσεις εκ των οποίων :

Α) Εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος  :  19

Β) Παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σε άλλες εκδηλώσεις : 21

Για το 2017 έγινε ανάρτηση στο face την 9-3-2021 όπου στο σύνολο ο Σύνδεσμος είχε στο ενεργητικό του 40 περιπτώσεις εκ των οποίων :

Α) Εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος  :  16

Β) Παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σε άλλες εκδηλώσεις : 24

Για το 2018 έγινε ανάρτηση στο face την 9-3-2021 όπου στο σύνολο ο Σύνδεσμος είχε στο ενεργητικό του 25 περιπτώσεις εκ των οποίων :

Α) Εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος  :  18

Β) Παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σε άλλες εκδηλώσεις : 7


Για το 2019 έγινε ανάρτηση στο face την 9-3-2021 όπου στο σύνολο ο Σύνδεσμος είχε στο ενεργητικό του 20 περιπτώσεις εκ των οποίων :

Α) Εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος  :  12

Β) Παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σε άλλες εκδηλώσεις : 8

 

Για το 2020 έγινε ανάρτηση στο face την 9-3-2021 όπου στο σύνολο ο Σύνδεσμος είχε στο ενεργητικό του 20 περιπτώσεις εκ των οποίων :

Α) Εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος  :  4

Β) Παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. σε άλλες εκδηλώσεις : 3

Για αυτή την χρονιά η μείωση των δραστηριοτήτων ήταν συνεπεία της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID – 19.

Συνολικά ο Σύνδεσμος την 5 ετία 2015 – 2020 πραγματοποίησε 69 Δραστηριότητες και παραβρέθηκε σε 63  Δημόσιες – Συνδέσμων  Συλλόγων άλλες εκδηλώσεις.

Από τις ανωτέρω αριθμητικά δραστηριότητες όλες είχαν την δική τους σημασία πλην όμως  ξεχώρισαν και είχαν ιδιαιτερότητα με την ανάλογη δημοσιότητα που έλαβαν.

1.- 1η Περιφερειακή συνάντηση Συνδέσμων – Ενώσεων Ν. Ελλάδος το 2017.

2.-Στις Αρχαιρεσίες του 2018 εγκρίθηκε η αλλαγή του Καταστατικού για  τις σύγχρονες  ανάγκες του Συνδέσμου.

3.-Απόκτηση και δεύτερο γραφείο στο ΄Αργος και ο σύγχρονος εξοπλισμός του με γραφείο και Ηλεκτρονικό ( Η/Υ – Πολυμηχάνημα ) κ.λ.π.

4.-Η εκδήλωση για τα 60 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου με ταυτόχρονη εκδήλωση για τις πρώτες προθήκες και  σύντομα θα αποκτηθεί άλλη μία η οποία  θα καλύψει τα Ιστορικά κειμήλια και τις στολές από τα Σώματα της Πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, Πρώην Αστυνομίας Πόλεων, Ελληνικής - Λιμενικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

5.-Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού μετά από μία ιδέα του ΚΟΚΚΟΡΟΥ Ηλία από το προηγούμενο Δ.Σ. να δημιουργηθεί άλμπουν. Αυτήν την ιδέα καλλιέργησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ φτιάχνοντας και  καταγράφοντας σε ειδικό πρόγραμμα τα μέλη με φωτογραφία ταυτόχρονα. Στην συνέχεια με την εξέλιξη της τεχνολογίας αφού είχε συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό από όλες τις δραστηριότητες σε συνεργασία με ειδικό φωτογράφο έφτιαξε τα   KAPA FIX  και ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στον χώρο της Έκθεσης των Ιστορικών Κειμηλίων.


Ακόμα γίνεται προσπάθεια στις προθήκες να τοποθετηθεί  ο κώδικας QR προκειμένου ο κάθε επισκέπτης μέσω του κινητού του να ενημερώνεται για την Ιστορία του κάθε Ιστορικού Κειμηλίου που έχει ή έκθεση, θα γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση για το κάθε είδος, στο σύνολό τους είναι περίπου στα 50 ήδη και συνεχίζεται ο εμπλουτισμός.

6.-Πραγματοποιήθηκαν στο Εξωτερικό για πρώτη φορά 5 Ταξίδια στο Εξωτερικό.

7.-Αποκριάτικους χορούς με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων και φίλων του Συνδέσμου.

8.-Ηλεκτρονική κάλυψη  με δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές το  Γραφείο του Ναυπλίου.

9.-Διάφορες  πρωτόγνωρες και πρωτότυπες  δραστηριότητες όπως π.χ. συμμετοχή στους Μαραθώνιους κ.λ.π.

10.-Συνέπεια όλων των προηγούμενων περιπτώσεων ήταν να συμβάλουν στην αλλαγή της εικόνας του Συνδέσμου.

Κατ΄ αρχή να γίνει γνωστός στην κοινωνία της Αργολίδας και σε Πανελλαδικό επίπεδο με αποτέλεσμα η κοινωνία να αγκαλιάσει τον Σύνδεσμο με την συμμετοχή τους σε Εκδρομές – Ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν με πλήρη επιτυχία και το καθένα να έχει αφήσει τις δικές του αναμνήσεις στους συμμετέχοντες.

Η παρούσα ανάρτηση είναι κατά βάση ενημερωτική για όλες τις προηγούμενες οι οποίες αναρτήθηκαν στο face λόγω του τρόπου πρακτικότητας προκειμένου ένα μεγάλο μέρος των Συναδέλφων του Συνδέσμου αλλά και σε Πανελλαδικό επίπεδο καθότι σε δύο (2) εκδηλώσεις του Συνδέσμου είχαν παραβρεθεί. Αναρτάται στο blogger  « ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ » για ενημέρωση όσων παρακολουθούν τις εξελίξεις μόνο σε αυτό. Γνωστοποιείται στα e-mail καθότι ένας άλλος αριθμός παρακολουθεί εκεί έτσι όλοι λαμβάνεται σφαιρικά το θέμα των αναρτήσεων αυτών.

Οι αναρτήσεις με τις σχετικές ενημερώσεις αποτελούν ένα κομμάτι από την Ιστορία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Ο χώρος των προθηκών  με τα Ιστορικά Κειμήλια και το φωτογραφικό υλικό διαχρονικά θα ενημερώνει τους νεότερους συναδέλφους που θα ασχοληθούν με τον Σύνδεσμο.

Η έκθεση θα δείχνει στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και όσων θα ενδιαφέρονται να μάθουν το Ιστορικό κομμάτι των Σωμάτων Ασφαλείας. Ακόμα και σήμερα οι συνάδελφοι που υπηρετούν μας ρωτούν να μάθουν για τα Ιστορικά Κειμήλια που έχει η έκθεση.

Η έκθεση για τους παλαιότερους που γνωρίζουν θα θυμίζει, θα συγκινεί και για τους  νεότερους να μαθαίνουν. Κύκλος είναι η ζωή.

Έτσι εδώ κλείνει μία 5 ετία για τον Σύνδεσμο γεμάτη διαφόρων δραστηριοτήτων και ως Πρόεδρος του Συνδέσμου θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την όποια βοήθεια προσέφερε ο καθένας προκειμένου υλοποιηθούν όλες αυτές οι επιτυχίες.

Εκτός των μελών θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους άλλων Συνδέσμων – Ενώσεων που ήλθα σε επικοινωνία για διάφορα θέματα και την ανταλλαγή απόψεων.

Επίσης το Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ήταν κοντά στον Σύνδεσμο για ότι χρειαζόταν ειδικότερα :

Τον Πρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο και θα τον πώ ακούραστο συνεργάτη.Τον Αντιπρόεδρο κ. ΒΟΡΓΙΑ Κων/νο για την συχνή επικοινωνία και την αμέριστη βοήθεια σε ότι ήταν δυνατόν.

Τον Αντιπρόεδρο κ. ΜΠΕΤΑ Δημήτριο και τον Γεν. Γραμ κ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΔΙΩΤΗ Οδυσσέα οι οποίοι ήταν αυτοί που συνέβαλαν στην αφίσα για την 1η Περιφερειακή Συνάντηση Συνδέσμων – Ενώσεων Ν. Ελλάδος στο Βουλευτικό τον Νοέμβριο μήνα του 2017 όπου σήμερα η αφίσα αυτή με κάποιες μετατροπές έχει γίνει  σήμα για τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας.

 


Δεν θα ξεχάσω τον Ταμία κ. ΤΣΙΒΙΚΗ Ηλία για την συνεργασία αλλάκαι τον Νομικό Σύμβουλο Νικήτα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ σχετικά με την συνεργασία που είχαμε στο Νομοθετικό κομμάτι όταν προ έκυπτε οποιοδήποτε θέμα αλλά και σχετικά με τις Αγωγές.   

Γενικά όλο το Δ.Σ. θέλει και αυτό να ευχαριστήσει όλους τους παραπάνω που συνέβαλαν  για την συμβολή τους στο έργο του Συνδέσμου ως επίσης τους  Συναδέλφους που μας εμπιστευτήκαν, που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου αλλά και όλους τους φίλους του Συνδέσμου οι οποίοι αγκάλιασαν τον Σύνδεσμο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μας σαν να ήταν μέλη μας.-      

Για το Δ.Σ. 


Ο Γεν. Γραμματέας                                               Ο Πρόεδρος

Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ                                       Μιχαήλ ΜΑΝΤΑΣ 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου