ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τη επικουρική

 


Προς ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας Τι αλλάζει στην επικουρική ασφάλιση


Νόμο του κράτους, από χθες ,με ισχύ  από την 1η Ιανουαρίου 2021, το νομοσχέδιο των κκ Κωστή Χατζηδάκη και Πάνου Τσακλόγλου.

Ποιους αφορά :

1-Νέοι ασφαλισμένοι : ποιος ασφαλιστεί από τον Ιανουάριο του 2022 και έπειτα θα εντάσσεται υποχρεωτικά στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

2-Προαιρετικά, θα μπορούν να ασφαλίζονται στο ταμείο αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι 35άρηδες μισθωτοί, μηχανικοί και δικηγόροι αλλά και όσοι δεν έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης (πχ αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ.).

 Παρουσιάζεται το νέο επικουρικό, ως μια ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ μια πραγματικά <<ονειρεμένη,   παραδεισένια >> ασφάλιση,(μόνο με αποδόσεις, με διαφάνεια, χωρίς τρωκτικά ,κ.λ.π).

Χαρακτηριστικά :

-Στο Ταμείο θα τηρούνται ατομικοί λογαριασμοί («κουμπαράδες”) στους οποίους θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται οι εισφορές των:

-ασφαλισμένων μισθωτών (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα)

- αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων και μηχανικών.

-Οι εισφορές υπέρ του νέου Ταμείου θα είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του υφιστάμενου επικουρικού κλάδου του e- ΕΦΚΑ :

1- στο 6,5% επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών (3,25% για ασφαλισμένους και 3,25% για τους εργοδότες) από την 1η Ιανουαρίου 2022 και 6% από την 1η Ιουνίου 2022.

2-οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων νέων ασφαλισμένων του ΤΕΚΑ, από 1η Ιανουαρίου 2022, θα ανέλθουν σε 42 ευρώ/μήνα, 51 ευρώ/μήνα ή 61 ευρώ/μήνα (σ.σ. θα επιλέξει ο ίδιος ο ασφαλισμένους), ενώ από 1η Ιουνίου 2022 θα ανέλθουν σε 39 ευρώ/μήνα, 47 ευρώ/μήνα ή 56 ευρώ/μήνα.

Απόδοση:

στις μελλοντικές συντάξεις, οι προβλέψεις τις οποίες έχει στα χέρια του το Υπ. Εργασίας, μιλούν για αύξηση 43%-68% σε σχέση με το υφιστάμενο επίπεδο. Δεδομένου ότι η μέση επικουρική σύνταξη γήρατος (σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «΄Ηλιος” για τον Ιούλιο του 2021) ανέρχεται σε 218 ευρώ, η μέση μελλοντική επικουρική (με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα) σύνταξη γήρατος θα μπορούσε, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, να ανέλθει στα 311 ευρώ – 366 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες αυτές αυξήσεις θα προέλθουν από την επένδυση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΕΚΑ σε μετοχές και ομόλογα.

Στο νέο επικουρικό, δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά,  οι καταβλητέες εισφορές, οι καταβληθείσες εισφορές, οι οφειλόμενες εισφορές, οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και οι κρατήσεις.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του, στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές και το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμένει σε συνετά επίπεδα.

Επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται μόνο εφόσον συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση.

Το αποθεματικό παροχών του Ταμείου επενδύεται σε προϊόντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Το ΤΕΚΑ παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο.

Να έλθουμε στην πραγματικότητα :

Έχουμε μνήμη :

-ζήσαμε το άδειασμα των ταμείων

-ζήσαμε το χρηματιστήριο

-ζήσαμε τα ομόλογα

-ζήσαμε τις περικοπές στα μερίσματα με τα μνημόνια

Πληρώσαμε τα απεριόριστα λάθη σας, και τις κακοδιαχειρίσεις

Κανείς δεν τιμωρήθηκε ,ούτε ανέλαβε ευθύνη !!!

Οι παλιοί συνταξιούχοι

Αλήθεια τι θα γίνουμε ,εμείς που στην αλληλουχία των γενεών στην επικουρική ασφάλιση, πληρώσαμε με τις εισφορές μας την προηγούμενη γενεά ασφαλισμένων………….

Όλοι γνωρίζουμε καλά ότι χρηματοδότηση του επικουρικού συστήματος δεν θα γίνει. Κάθε χρόνο θα <<ρυθμίζεται>>, το ύψος της επικουρικής από την αναλογιστική μελέτη και το  μέγεθος των αποθεματικών του ταμείου!!

Ποιος θα πληρώνει εισφορές για να παίρνουμε <<όσοι ζούμε>>, τα ψίχουλα των επικουρικών που παίρνουμε!!!!

Καμιά απάντηση!!

    :

 Ο Πρόεδρος

Νίκος Ουρανός

Οικονομολόγος, μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ

 

Διάβασε  δηλώσεις των Υπουργών 

 Δηλώσεις των Υπουργών

 Δηλώσεις των Υπουργών για το  ΤΕΚΑ

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το νέο σύστημα έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα:

"Πρώτον, ο νέος ασφαλισμένος αποκτά έλεγχο πάνω στην επικουρική του σύνταξη καθώς θα μπορεί να την επηρεάζει μέσω του επενδυτικού του προφίλ.

Δεύτερον, θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, καθώς ο νέος που θα έχει ατομικό λογαριασμό θα νοιάζεται για τις ασφαλιστικές του εισφορές.

Και τρίτον, οδηγεί σε μεγαλύτερες αποδόσεις και σε μεγαλύτερες συντάξεις κατά 43-68%  για τους νέους, σε σχέση με αυτές που θα λάμβαναν εάν διατηρούνταν το υφιστάμενο σύστημα”.

Τσακλόγλου: Ένα μικρό μέρος θα επενδύεται και σε αγορές εκτός της Ελληνικής

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας, κος Τσακλόγλου, την περασμένη εβδομάδα από το βήμα της Βουλής, "το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που ιδρύεται είναι ΝΠΔΔ.  Το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης θα γίνεται εντός του ΤΕΚΑ.  Ένα μικρό μέρος θα επενδύεται και σε αγορές εκτός της Ελληνικής, για διαφοροποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου και αυτό θα γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία”

"Σε ό,τι αφορά δε την ανασφάλεια για τις αποδόσεις των εισφορών που επενδύονται στις χρηματαγορές”, ο κος Τσακλόγλου ανέφερε πως "στον απόηχο της χρηματιστηριακής κρίσης του 1999, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιουργήθηκαν δύο κρατικές εταιρείες με κύριο σκοπό την ασφαλή, επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων: η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ και η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών".

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εργασίας, "και οι δύο αυτές εταιρείες αξιοποίησαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων με τρόπο βέλτιστο.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, την περίοδο 2003-2020 η απόδοση που πέτυχε η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ στα κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν τα ασφαλιστικά Ταμεία ήταν 113%, ενώ το Μεικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εσωτερικού της ΑΕΔΑΚ την ίδια περίοδο είχε απόδοση 146%.  Αν αφαιρέσουμε την επίδραση του πληθωρισμού, οι πραγματικές σωρευτικές αποδόσεις τους ήταν 67% και 93% και οι πραγματικές ετήσιες αποδόσεις τους ήταν 2,9% και 3,7% αντιστοίχως.  Ειδικά η περίπτωση του μεικτού Α/Κ της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον.  Διότι το εν λόγω Α/Κ επένδυε τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ αποκλειστικά σε ελληνικά αξιόγραφα (κυρίως μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών & σε κρατικά ομόλογα), στην πιο δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία.  Στο ίδιο διάστημα, 2003-2020, το ελληνικό Χρηματιστήριο υποχώρησε περισσότερο από 50% και τα κρατικά ομόλογα κουρεύτηκαν.  Και όμως, σε μακροπρόθεσμη βάση, επιτεύχθηκαν θετικές και υψηλές αποδόσεις προστατεύοντας τις εισφορές των ασφαλισμένων από τις βίαιες διακυμάνσεις των ελληνικών αγορών”.

 

 

- Τσακλόγλου: Την μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης την οφείλουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας

   Κατά βάση σε ελληνικές  μετοχές αναμένεται να επενδύονται, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια, οι εισφορές των ασφαλισμένων.Ο λόγος για το νέο Ταμείο στο οποίο, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που έχει φέρει στη Βουλή το Υπ. Εργασίας, θα εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι πρωτασφαλιστούν από 1/1/2022 και προαιρετικά από 1/1/2023 όσοι είναι έως 35 ετών.

ένων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Οι εισφορές των ασφαλισμένων αυτών θα επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα και θα "καταλήγουν" προσαυξημένες, λόγω των αποδόσεων της επένδυσης τους, στις μελλοντικές επικουρικές συντάξεις.

Αργότερα, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθώς τα Ταμεία αυτά "μεγάλωσαν" (δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων τους και τα κεφάλαια τους από εισφορές), επένδυαν ολοένα και περισσότερο σε αγορές του εξωτερικού.

Η επενδυτική επιλογή μετοχών εταιρειών της χώρας στην οποία εδρεύουν τα επικουρικά -κεφαλαιοποιητικά Ταμεία βοήθησε στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα, εκτιμούν αναλυτές.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Πάνος Τσακλόγλου την περασμένη Τετάρτη από το βήμα της Βουλής, ένας από τους τέσσερις λόγους που συνηγορούν υπέρ της ίδρυσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης είναι  η "δημιουργία αποταμιεύσεων (εισφορές εργαζομένων)".

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εξήγησε πως "σημαντικό τμήμα" αυτών "θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία, κάτι που το έχουμε απόλυτη ανάγκη καθώς ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ στη χώρα μας είναι μακράν ο χαμηλότερος στην ΕΕ".

Ο ίδιος σημείωσε πως "περισσότερες επενδύσεις, σημαίνει υψηλότερη παραγωγικότητα, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει υψηλότεροι μισθοί, περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερο ΑΕΠ. 

Αυτό με τη σειρά του, μεταφράζεται σε περισσότερα δημοσιονομικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, καθώς και υψηλότερα έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης".

ΠΗΓΗ :   Νίκος Ουρανός     Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου