ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Άμεσα ζητά να εφαρμοστούν τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ο ΣΕΒΕ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11/04/2014
Επίκαιρα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα καθώς και προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ στη Θεσσαλονίκη στις 7 Απριλίου στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δημήτρης Λακασάς αναφέρθηκε στη βελτίωση ενός από τους συντελεστές παραγωγής, της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ανέφερε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τον τελευταίο δίμηνο σχετικά με προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και δήλωσε ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να μπούνε το συντομότερο στο στάδιο υλοποίησης το συντομότερο δυνατόν διότι αυτό θα επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας αλλά και απασχόλησης.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό τα προγράμματα αυτά να έχουν ομαλή διασπορά σε όλη την Ελληνική επικράτεια και να έχουν έντονη περιφερειακή διάσταση Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ στο αίτημα του Συνδέσμου για προσωρινό πλαίσιο στήριξης της χώρας μας για μια τριετία με αύξηση του ορίου κρατικών ενισχύσεων από 200.000 στις 500.000 ευρώ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα προγράμματα επιχορηγήσεων για την προώθηση της απασχόλησης.
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Παναγιώτης Κοκκόρης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με άξονες το Ασφαλιστικό και Προγράμματα Απασχόλησης. Η χώρα έχει μέχρι στιγμής πετύχει τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Εκτός από το πρωτογενές πλεόνασμα, εξαλείφθηκε και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, μετά από δεκαετίες. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα. Ήδη υλοποιείται μια δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Κάτω από αυτό το πρίσμα για πρώτη φορά στις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκε το μισθολογικό κόστος κατά 5%. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση κόστους ύψους 1,2 δισ. ευρώ και δημιουργία περισσότερων από 30.000 θέσεις εργασίας.
Χαρακτηριστικά ο κ. Γενικός ανέφερε ότι όλοι οι μισθωτοί της χώρας θα έχουν μια καθαρή αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους από 5 έως 20 ευρώ. Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τον εξορθολογισμό στη λειτουργία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, η αύξηση της ανταποδοτικότητας και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι οι επιχειρήσεις εξοικονομούν πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε κερδισμένες ανθρωποώρες, καθώς οι αναγγελίες πρόσληψης και μεταβολής προσωπικού γίνονται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Με τη συνυποβολή των ΑΠΔ και των υπόλοιπων δηλώσεων για τα Επικουρικά Ταμεία περιορίζεται η γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων.
Γενικά, το Υπουργείο εξετάζει κάθε πρόταση που αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη διευκόλυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της αγοράς. Ταυτόχρονα, υλοποιεί την πρωθυπουργική επιταγή για καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας με μια σειρά μέτρων που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε στοχευμένες ομάδες ανέργων. Ταυτόχρονα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης που συνάμα θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.
Στο πλαίσιο αυτό επιχορηγούνται επιχειρήσεις για προσλήψεις εργαζομένων. Ταυτόχρονα επιδοτείται η καινοτόμος δράση των νέων επιχειρηματιών. Το Υπουργείο παρεμβαίνει, επίσης, με προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης σε προγράμματα που αφορούν εργασιακούς κλάδους αιχμής. Ιδιαίτερα ο κ. Κοκκόρης αναφέρθηκε στη στήριξη των νέων με το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» που αποτελεί και μια σημαντική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Τέλος, με την αναπτυξιακή σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» που έχουν συστήσει: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση στη μεταποίηση στην περιφέρεια ΚΜ. «Με τη συνεργασία όλων των φορέων της αγοράς και τη συνεχή μεταρρύθμιση του κράτους θα πετύχουμε τους στόχους μας για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε ο κ. Κοκκόρης.
Η Πράξη «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους
Ο Ευάγγελος Πάντζος, Διευθυντής Ειδικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρουσίασε τις πρόσφατες-επίκαιρες νομοθετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως η κατάργηση του «πορτοκαλί» βιβλίου για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα θέματα: Χρόνος ισχύος νέας Εθν. Γεν. ΣΣΕ -Τι σημαίνει μετενέργεια και πότε αρχίζει να ισχύει. Πώς θα γίνει η μείωση των αποδοχών. Ποια επιδόματα καταργούνται, πότε και για πόσο. Πάγωμα αυξήσεων. Διευκρινίσεις για την προϋπηρεσία. Τρόποι νόμιμης μείωσης καταβαλλόμενων αποδοχών. Αμοιβές ηλικίας άνω και κάτω των 25 ετών. Απασχόληση αλλοδαπών. Κυρώσεις για παράνομη απασχόληση. Νέος τρόπος υπολογισμού καταβαλλόμενης αποζημίωσης απόλυσης. Νέοι πίνακες με ή χωρίς προειδοποίηση. Κατάργηση θεώρησης βιβλίων δρομολογίων και βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού. Ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ). Διοικητικές (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις κατά δέσμιας αρμοδιότητας ή μη για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
O Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ΟΑΕΔ Κανελλίδης παρουσίασε τα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας του Οργανισμού.
Η αγορά εργασίας είναι άμεσα εξαρτώμενη από το οικονομικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο τομέας της απασχόλησης να είναι από τους πρώτους τομείς, στους οποίους διαφαίνονται οι επιδράσεις.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκαν ανοδικά δημιουργώντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι χωρίς να μπει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά, δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ανεργία.
Ο ΟΑΕΔ, σε αυτή την προσπάθεια μπαίνει μπροστά και εφαρμόζοντας δράσεις ενεργητικών πολιτικών, σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, επανεκτιμώντας τις ανάγκες της αγοράς, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των αντικινήτρων για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, αλλά και την πρόβλεψη δικλείδων προστασίας των εργαζομένων.
Βεβαίως η πραγμάτωση αυτών των εθνικών πολιτικών για μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και αναβάθμιση της ποιότητας εργασίας περνούν μέσα από τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της «Ευρώπης 2020» με γνώμονα την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση.

ΠΗΓΗ :  "    ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου