ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΘ.Α. για τα πλασματικά χρόνια των Στρατιωτικών...


 Έως πέντε είναι τα χρόνια που μπορούν να μετρηθούν διπλά.

Γνωστοποιήθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εμπεριέχει τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό των Στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Τα χρόνια που μπορούν να μετρηθούν διπλά θα είναι έως πέντε (5) και αυτά μόνο για εκείνους που θα υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που ορίζονται από τον «πίνακα οργανώσεως και υλικού» (Π.Ο.Υ.).Οργανικές μονάδες δεν είναι μόνο οι παραμεθόριες αλλά αρκετές και εντός της Αττικής. Σε αυτό τον περιορισμό δεν υπάγονται οι πιλότοι, οι αλεξιπτωτιστές , οι δύτες κ.α.......>>
Με το νομοσχέδιο: 
► Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσει 5 πλασματικά χρόνια για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για τη συνταξιοδότηση έτη υπηρεσίας -40 έτη εκ των οποίων 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 5 πλασματικά. 
 Επανακαθορίζονται οι μονάδες και οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στις οποίες ο χρόνος υπολογίζεται διπλάσιος και με τον τρόπο αυτό αναμορφώνεται το ισχύον αναχρονιστικό καθεστώς που δεν βασιζόταν σε επιχειρησιακά κριτήρια αλλά μόνο σε γεωγραφικά. 
Αναλυτικά το σχέδιο νόμου: 
 «Ρύθμιση θεμάτων στρατιωτικών συντάξεων». 
Άρθρο 1ο: 
1). Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη. γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους.» 
2). Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 καταργούνται.
3). Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Άρθρο 2ο: Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους». ΠΗΓΗ: newpost.gr-staratalogia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου