Τό παρόν θαῦμα μοῦ τό διηγήθηκε ὁ παπᾶ Κοσμᾶς, πού εἶναι ἱερεύς στό χωριό Κασάζι, τῆς ἐπαρχίας Λουαλάμπα τῆς Κατάγκα.

Τό βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἦλθε ἡ ὥρα νά κάνουν τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου, ἔξω καί γύρω ἀπό τήν καινούργια ἐκκλησία τους, πού εἶναι πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Βγαίνοντας ἀπό τήν ἐκκλησία εἶχαν ἀνάψει τά τρία κεριά, πού εἶχαν τοποθετήσει ψηλά στόν Σταυρό. Λόγῳ ὅμως τοῦ δυνατοῦ ἀέρος, ὅλα τά κεριά τῶν Χριστιανῶν ἔσβησαν. Ἤθελαν ἀκόμη 40 μέτρα γιά νά μποῦν μέσα στόν ναό, ὅταν ξαφνικά, μπροστά στά ἔκθαμβα μάτια ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί τῶν ἄλλων περιέργων, ἄναψαν τά τρία κεριά τοῦ Σταυροῦ, χωρίς νά σβήνουν.
Ὁ ἀέρας, ὅπως μοῦ εἶπε ὁ ἰθαγενής ἱερεύς π. Κοσμᾶς, λυσσομανοῦσε. Βλέποντας τό θαῦμα αὐτό οἱ ἄνθρωποι ἐξεπλάγησαν. Ἔλεγαν: Τί δύναμι ἔχει ἡ πίστις αὐτῆς τῆςἘκκλησίας! Ἐνῶ οἱ εἰδωλολάτρες πού ἔβλεπαν τό φαινόμενο ἔλεγαν: «Μακριά ἀπ᾿ αὐτή τήν Ἐκκλησία. Ἔχει πολλή δύναμι. Ὁ Θεός της ἔχει τήν δύναμι νά μᾶς ἐξαφανίσει!
Τό θαῦμα αὐτό ἔφερε τό ἀποτέλεσμά του. Μετά ἀπό 6 μῆνες βαπτίσθηκαν μόνο ἀπό τό χωριό αὐτό 170 κατηχούμενοι.
από: Ιεραποστολικό κλιμάκιο Κολουέζι – Κονγκό (Σωτήριον έτος 2002).