Συγκεκριμένα ως τελευταία διορία έχει οριστεί η 15η Δεκεμβρίου, όπου με την πάροδο της οποίας, όσοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με τις τράπεζες για ρύθμιση του δανείου τους, θα χαρακτηριστούν ως «μη συνεργάσιμοι», με αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασιών για πλειστηριασμούς μέσα στις επόμενες 30 μέρες.
Πιο αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, που ακολουθεί.
efa
efb