ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 08/03/2016

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Νέα πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το σχέδιο «Αναπτυξιακή Τραπεζική» αποτελεί μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών.
Η «Αναπτυξιακή Τραπεζική», σύμφωνα με την ελληνική τράπεζα, έχει ως βάση τη μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και έργα με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
Μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και άνω, με έμφαση στις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια και την ενεργειακή αναβάθμιση, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αγροδιατροφικό τομέα, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγική εξωστρέφεια, την καινοτομία και τεχνολογία.
Βασικά κριτήρια για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην Αναπτυξιακή Τραπεζική αποτελούν:
- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα (εμπειρία, οικονομική κατάσταση κ.α.) και η ισχυρή δέσμευσή του για την υλοποίηση της επένδυσης.
- Η βιωσιμότητα και οι προοπτικές κερδοφορίας της επένδυσης, με βάση αξιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, οι προοπτικές του κλάδου και,
- Η συμβολή των επενδυτικών σχεδίων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας (αύξηση της απασχόλησης, προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της ανταγωνιστικότητας).
Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται ολοκληρωμένη υποστήριξη με επιλογή από μεγάλο εύρος εργαλείων που θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τύπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το ύψος του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου, καταλήγει η Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου