ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ : "    http://roykoymoykoy.blogspot.gr    " 

ΕΝΟΠΛΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ


Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α. 
    Απίστευτο κι όμως αληθινό! Τον μήνα Ιούλιο ψηφίστηκε ο Ν.4407/2016 {ΦΕΚ 134Α΄} με τις διατάξεις του άρθρου 50 του οποίου προσδιορίζονται, ρυθμίζονται και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας συνδικαλιστικών σωματείων με μέλη εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

    Με τις διατάξεις του προβλέπεται “Μια πρωτοβάθμια περιφερειακή ένωση σε κάθε Περιφέρεια {Ο.Τ.Α.} ή Περιφερειακή Ενότητα” προσδιοριζόμενη τοπικά και “Μια Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων ως δευτεροβάθμιο σωματείο με την επωνυμία” Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών {Π.Ο.Ε.Σ.}” {παρ. 4}. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, όπως η υποχρέωση του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΕΘΑ για τη παραχώρηση καταλλήλου χώρου {παρ. 11}, ο χορήγηση ειδικής άδειας στα μέλη των συμβουλίων {παρ. 7}, η πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων {παρ. 6}, οι σχέσεις τους προς την στρατιωτική ηγεσία κ.λπ. {παρ. 8}.
    Από την εφαρμογή μερικών διατάξεων του νόμου γεννώνται διάφορα απλά, αφελή και εύλογα ερωτήματα.     
         Γιατί είναι απαραίτητο να εμπλέκονται οι υπηρεσιακοί οικονομικοί μισθοδοτικοί φορείς για την είσπραξη των εισφορών των μελών; {παρ. 12}
         Δεν είναι δυνατόν να εισπράττονται απ’ ευθείας από τα πρωτοβάθμια σωματεία;
         Ποίος ο σκοπός της συμμετοχής εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.Σ. στα συμβούλια μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ.; {παρ. 17}.
         Τα συμβούλια δεν λειτουργούν με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, δεν γνωρίζουν τα μέλη τους τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και πρέπει να καθοδηγούνται από ένα  αξιωματικό – συνδικαλιστή κατωτέρου αυτών βαθμού;
    Βέβαια το Σύνταγμα προβλέπει και καθορίζει ότι “οι έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία…” {άρθρο 12}. Ερμηνεύοντας την διάταξη αυτή το ΥΠΕΘΑ  προχώρησε στη νομοθετική ρύθμιση εισαγωγής του συνδικαλισμού στις Ε.Δ. χωρίς όμως να λάβει υπόψη του τους ειδικότερους λόγους, για τους οποίους έχουν θεσπισθεί περιορισμοί στα ατομικά δικαιώματα των στρατιωτικών, που συνδέονται άμεσα με την άσκηση της εκ του Συντάγματος εθνικής αποστολής τους.
    Είναι γνωστόν, ότι οι Ε.Δ. αποτελούν οργανωμένα σώματα με αυστηρή ιεραρχική δομή και λειτουργία, που βασίζεται στην απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων πειθαρχίας και της υπακοής των κατωτέρων προς τους ανωτέρους τους και τελούν υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς {ΣτΕ 2192/2014}. Η ειδική αυτή σχέση εξουσίασης καθιστάς συνταγματικά επιτρεπτούς τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών δικαιωμάτων των στρατιωτικών {άρθρα 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3}, δεδομένου ότι ο συνδικαλισμός θέτει σε κίνδυνο την στρατιωτική πειθαρχία και η απεργία σε άμεση απειλή την εθνική ασφάλεια.
    Η συγκρότηση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σωματείων συνδικαλιστικών στις Ε.Δκατευθύνει και προσανατολίζει τα στελέχη τους στην αναζήτηση συνηγόρων, προστατών, υπερασπιστών και συμπαραστατών εκτός της θεσμικής φυσικής ηγεσίας τους με κίνδυνο δημιουργίας προϋποθέσεων διατάραξης της πειθαρχίας και της στρατιωτικής ιεραρχίας. Η συνταγματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων του προσωπικού είναι εξασφαλισμένη και η προβολή των αιτημάτων του δεδομένη. Σε κάθε κλάδο προβλέπεται και λειτουργεί ανώτατο συμβούλιο, που είναι ο κύριος γνήσιος και αποκλειστικός φορέας των αιτημάτων του προσωπικού, χωρίς να απαιτείται να φέρει τίτλο και σφραγίδα συνδικαλιστικής οργάνωσης, οι οποίες ως γνωστόν, υπηρετούν τα συμφέροντα των μελών τους και όχι το εθνικό συμφέρον.
    Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται νέες ιδέεςεκσυγχρονισμό των οπλικών τους συστημάτων και αναδιοργάνωσης της δομής τους. Είναι απαραίτητο, όπως αποκατασταθεί το κύρος, η αξιοκρατία, η αξιοπρέπεια, το μέτρο, η νομιμότητα, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η επαγγελματική κατάρτιση, όπως διατηρηθεί η πειθαρχία μεταξύ των στελεχών τους και να εξασφαλιστούν οι συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών. Σήμερα, η Πολιτεία με την εφαρμογή του ψηφισθέντα νόμου ανοίγει την “Κερκόπορτα” στο οικοδόμημα των Ε.Δ. με την έγκριση άδειας και παροχήν κινήτρων, μέσων και τρόπων ίδρυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων μεταξύ των στελεχών τους.
    Ημείς, όσοι υπηρετήσαμε και ζήσαμε λίγο λιγότερο από σαράντα χρόνια στο χώρο των Ε.Δ. και είμαστε ακόμη στη ζωή και παρακολουθούμε τις σημερινές εξελίξεις, ας μας επιτραπεί να ανησυχούμε και να προβληματιζόμαστε ως προς την σκοπιμότητα αυτών των κινήσεων από τα σε ενέργεια στελέχη των Ενόπλων ΔυνάμεωνΚτυπάμε το σήμαντρο του εθνικού κινδύνου.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Με   Τιμή
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α. 
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 7:29 π.μ. 
Αντιδράσεις: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου