ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Νεο «μπουγιουρντι» για τους Αξιωματικους ε α στο εκκαθαριστικο της Εφοριας


Νεο «μπουγιουρντι» για τους Αξιωματικους ε α στο εκκαθαριστικο της Εφοριας
staratalogia
    Πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε πάλι μεγάλη έκταση στον τύπο το ζήτημα της επιστροφής των 9.231,06 ευρώ με αναδρομική ισχύ για όσους αξιωματικούς είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είχαν λάβει το εφάπαξ, πριν την ισχύ του νόμου του 2013. Στο σχετικό έγγραφο που είχε αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους το ποσό χαρακτηριζόταν ως «αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό». Στο ίδιο έγγραφο η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) ανακοίνωσε στους ενδιαφερόμενους ότι είχε καθοριστεί ως ελάχιστη μηνιαία δόση τα 100 ευρώ με ημερομηνία έναρξης καταβολής την πρώτη 1 Ιουλίου 2016, σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Τότε οι αξιωματικοί με την διαμεσολάβηση δικηγορικού γραφείου κίνησαν το ζήτημα σε νομικό επίπεδο ώστε να τεθεί το όλο ζήτημα επί τάπητος, αλλά τελικά ένα νέο έγγραφο του ΕΛΟΑΣ προς τους ενδιαφερόμενους το οποίο κοινοποιήθηκε μέσα στο Μάρτιο του 2017ζητά εδώ και τώρα τις δόσεις από το περασμένο Ιούλιου μέχρι και σήμερα. Ας δούμε όμως το πως εξελίχθηκε η όλη από τον περασμένο Ιανουάριο.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
    Το έγγραφο του περασμένου Ιανουαρίου, αφορούσε το ποσό των 9.231,06 που θα έπρεπε να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί που έλαβαν εφάπαξ με την συμπλήρωση 35ετίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Η απόφαση αφορά εκείνους που είχαν συμπληρώσει 35ετία το 2012 και κάνοντας χρήση που νομίμου δικαιώματός τους, έλαβαν το σύνολο του εφάπαξ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Ειδικότερα, στη βάση υπολογισμού του εφάπαξ προσμετρούνται ο βασικός μισθός κατά την ημερομηνία εξόδου, το χρονοεπίδομα, το υψηλότερο επίδομα εξομάλυνσης που έχει λάβει ο δικαιούχος και το επίδομα ευθύνης ή απασχόλησης. Το άθροισμα αυτό πολλαπλασιαζόταν επί τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας (δεν προσμετρούνται πλασματικά χρόνια), δηλαδή επί τα έτη που συμμετείχε ο δικαιούχος στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ). Είναι λοιπόν ευνόητο πως η μείωση του ειδικού μισθολογίου που επεβλήθη στους στρατιωτικούς το 2012 επηρεάζει άμεσα και τον υπολογισμό του εφάπαξ.
    Λόγω της αναδρομικής ισχύς που είχε ο νόμος, υπήρξαν περιπτώσεις ένστολων από τους οποίους τα Ταμεία ζήτησαν πίσω χρήματα. Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των στρατιωτικών που έφυγαν μετά την 1/8/2012 και πρόλαβαν να εισπράξουν το εφάπαξ πριν από τον Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος. Για παράδειγμα ένας στρατιωτικός που συμπλήρωσε 35ετία τον Σεπτέμβριο του 2013 και έλαβε το εφάπαξ, τον Ιανουάριο του 2013 σύμφωνα με τον 4151/2013/ΦΕΚ Α/103/29.04.2013 θα έπρεπε με αναδρομική ισχύ να επιστρέψουν οι μεν Ταξίαρχοι με 35ετια 18.000 ευρώ οι μεν Υποστράτηγοι 12.000. Τελικά το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 9.231,06 για τους φέροντες τον βαθμό του Ταξιάρχου.
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
    Μετά την κοινοποίηση του προαναφερθέντος εγγράφου, οι θιγόμενοι από το νέο μέτρο στρατιωτικοί κίνησαν νομικές διαδικασίες στηριζόμενοι στη απόφαση του ΣτΕ αλλά και του εγγράφου του ΥΠΕΘΑ προς το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τον πρωθυπουργό, μέσω του οποίου ζητούσε την καταβολή του υπόλοιπου 50% σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ και συγκεκριμένα στα επίμαχα σημεία του έγγραφου ανέφερε τα εξής: «...η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς προς τις σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014, αναπροσάρμοσε τις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, αναδρομικά από 1-8-2012 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του Ν.4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).
    δ. Για λόγους χρηστής διοίκησης και ηθικής ικανοποίησης των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ –ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, θα πρέπει οι σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ να εφαρμοστούν πλήρως, ήτοι να καταβληθεί αναδρομικά από 1-8-2012 και το υπόλοιπο 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ».
    Ωστόσο η απάντηση του ΕΛΟΑΣ ήταν ότι το αίτημα των θιγόμενων για επανεξέταση με την αιτιολογία της απόφασης του ΣτΕ δεν γίνεται δεκτό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας έως ότου απαντήσουν εκ νέου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΟΑΣ, τα θιγόμενα στελέχη δεν κατέβαλαν την δόση των 100 ευρώ ανά μήνα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία επανεξέτασης του ζητήματος. Το λογικό λοιπόν θα ήταν ότι η οποιαδήποτε οφειλή θα έπρεπε να καταβληθεί μετά οποιαδήποτε απόφαση επί της ενστάσεως. Σε αντίθεση όμως αυτού, στις αρχές του περασμένου Μαρτίου κοινοποιήθηκε ένα νέο έγγραφο το οποίο στα επίμαχα σημεία αναφέρει τα εξής:
     «1. Σας αναφέρουμε, σε συνέχεια του (ιγ) σχετικού, με το οποίο σας κοινοποιήθηκε η (ιβ) όμοια απόφαση της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία στο λογιστήριο του Ειδικού Λογαριασμού, δεν έχετε ανταποκριθεί καθόλου μέχρι την 31.01.2017, στην οριζόμενη άτοκη μηνιαία δόση των εκατό ευρώ (100,00 €), προκειμένου να αποδώσετε στον ΕΛΟΑΣ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των 9.231,06 €.
    2. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να αποδοθεί στον Ειδικό Λογαριασμό το αναλογούν χρηματικό ποσό των 700,00 €, όπως έχει προσδιορισθεί με το (ιβ) σχετικό, για τη χρονική περίοδο Ιουλ 16 – lαv 17, με παράλληλη ανταπόκριση σας στην άτοκη μηνιαία καταβολή της δόσης των 100,00 € από τον Φεβ 17 και εντεύθεν.
    3. Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι, η μη ανταπόκριση εκ μέρους σας επί της υποχρέωσης σας για απόδοση της οφειλής σας προς τον ΕΛΟΑΣ, θα καταστήσει απαιτητό το χρηματικό ποσό των 9.231,06 € με τη διαδικασία του καταλογισμού και της βεβαίωσης του, ως δημοσίου εσόδου στη ΔΟΥ υπαγωγής σας.»

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΕΛΟΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ
    Με απλά λόγια η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ αποφάσισε ότι όχι μόνο πρέπει να καταβληθούν εδώ και τώρα οι δόσεις από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και ότι στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν άμεσα τότε το σύνολο του ποσού τα 9.231,06 ευρώ θα υπαχθεί ως χρέος στη ΔOY που υπάγεται ο κάθε οφειλέτης.  
    Με απλά λόγια όποιος δεν πληρώσει άμεσα θα είναι σαν να χρωστά το σύνολο του ποσού στην εφορία με ότι αυτό συνεπάγεται.
Αναρτήθηκε από Ανδρεας στις 3:00 π.μ. 
Αντιδράσεις: 

ΠΗΓΗ : "   http://roykoymoykoy.blogspot.gr  " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου