ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ»

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

17/02/2014
Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) διοργανώνει διάσκεψη, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 20 Μαρτίου 2014. 


Η διάσκεψη θα φέρει, ως τίτλο: «Από την λιτότητα στην ανάπτυξη και την ανάκαμψη: αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα».

Στόχος της διάσκεψης είναι να εξετασθεί πώς μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και να ξεπεράσει τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Εκφράζεται η ελπίδα ότι κατά τις συζητήσεις θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανάκαμψη στην Ελλάδα, αλλά και τα βήματα, που πρέπει να γίνουν, προς την κατεύθυνση μιας αλληλέγγυας και κοινωνικής Ευρώπης, θεμελιωμένης, στην κοινωνική συνοχή.

Τα θέματα της εκδήλωσης της 20ης Μαρτίου αντικατοπτρίζουν, πιστά, τους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., για μια Ευρώπη «κοινή επιδίωξη της οποίας είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση, η ασφάλεια, η ευημερία και η δημοκρατία».
Η εκδήλωση αποτελεί τη συνέχεια της διάσκεψης, που διοργανώθηκε, από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στις 31 Μαΐου 2013, με τίτλο: «Ο αντίκτυπος της κρίσης στους Έλληνες πολίτες: στον δρόμο της ανάκαμψης!».

ΠΗΓΗ :   "  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ   " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου