ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Τράπεζα Πειραιώς: Σταθεροποίηση των μεγεθών στο γ' τρίμηνο

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 500 ΕΚΑΤ.

20/10/2015
Βελτίωση ή σταθεροποίηση εμφάνισαν τα επιμέρους μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς στο γ' τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους 500 εκατ. από τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Παράλληλα, καταγράφηκε βελτίωση στα επίπεδα ρευστότητας του ομίλου, αλλά και μείωση του κόστους δανεισμού από τους καταθέτες.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 38,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 34,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες επέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ελλάδας και των Θεσμών στα μέσα Ιουλίου.

Αμέσως μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας στις 20 Ιουλίου 2015 έως και τα μέσα Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε συνολική καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους 0,5 δισ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 35,8 δισ. ευρώ από 37,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2015, εκ των οποίων τα 21,2 δισ. ευρώ προέρχονταν από τον μηχανισμό ELA, μειωμένα σε σχέση με τα 22,2 δισ. ευρώ του Ιουνίου.
Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν 68,9 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο 2015 (εκ των οποίων 63,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα) έναντι 70,0 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2015 (εκ των οποίων 64,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα).
Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 3ο 3μηνο 2015 (νέες προθεσμιακές 110 μ.β το Σεπτέμβριο σε σχέση με 174 μ.β. τον Ιούνιο 2015, βάσει μηνιαίων μέσων όρων) συνέβαλε στο μετριασμό της επίπτωσης του ELA (λίγο πάνω από 2% το κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας του Πυλώνα ΙΙ προς το Δημόσιο).

Ο σχηματισμός των καθαρών νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 356 εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο σε σχέση με 111 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο για τον Όμιλο. Για την Ελλάδα ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση αντιστοιχεί σε 52 μ.β. του συνολικού εγχώριου χαρτοφυλακίου δανείων.

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.071 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, με 778 καταστήματα στην Ελλάδα και 293 στο εξωτερικό.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα το 2017 (870 καταστήματα) να έχει ήδη επιτευχθεί
Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 19.769 άτομα, εκ των οποίων 15.715 στην Ελλάδα.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Τράπεζα αποπλήρωσε πλήρως τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙΙ (Ν3723/2008), καθώς οι συνθήκες ρευστότητας σταθεροποιήθηκαν.
Η διενέργεια συναλλαγών repos στη διατραπεζική αγορά ξεκίνησε εκ νέου, με το συνολικό υπόλοιπο να ανέρχεται σε 0,4 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι μηδενικού υπολοίπου στο τέλος του Ιουνίου 2015.

ΠΗΓΗ : " ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ,    " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου