ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΡΟ

1 ποτήρι νερό πριν πάτε για ύπνο βοηθάει να  αποφύγετε εγκεφαλικό επεισόδιο  ή καρδιακή προσβολή.    Η βαρύτητα κρατά το νερό στο κάτω μέρος του σώματός σας,  όταν είστε σε όρθια θέση (πόδια πρήζονται).  Όταν ξαπλώνετε και το κάτω μέρος του σώματος (πόδια κλπ)  είναι στο ίδιο  επίπεδο με τα νεφρά, είναι τότε που τα νεφρά  απομακρύνουν το νερό, επειδή είναι ευκολότερο.
>> HEART ATTACKS AND WATER !
>> How many folks do you know who say they don't want to drink anything before going to bed because they'll have to get up during the night.
>> Heart Attack and Water - I never knew all of this ! Interesting.......
>> Something else I didn't know ... I asked my Doctor why people need to urinate so much at night time. Answer from my Cardiac Doctor - Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell). When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
>> I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body, but this was news to me. Correct time to drink water...
>> Very Important. 
From A Cardiac Specialist!  Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body>>
>> 2 glasses of water after waking up - helps activate internal organs
>> 1 glass of water 30 minutes before a meal - helps digestion
>> 1 glass of water before taking a bath - helps lower blood pressure
>> 1 glass of water before going to bed - avoids stroke or heart attack

 
Πίνοντας  νερό σε μία συγκεκριμένη ώρα του 24ωρου  η αποτελεσματικότητά του στο σώμα μεγιστοποιείται.
2 ποτήρια νερό μετά το ξύπνημα - βοηθά στην ενεργοποίηση εσωτερικών οργάνων
1 ποτήρι νερό 30 λεπτά πριν από το γεύμα - βοηθάει την πέψη
1 ποτήρι νερό πριν από το μπάνιο - βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
1 ποτήρι νερό πριν πάτε για ύπνο - αποφεύγεται εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή
Ο καρδιολόγος
 μου είπε επίσης ότι πίνοντας νερό  πριν τον ύπνο με προφυλάσσει από κράμπες των ποδιών !  Τα πόδια έχουν ανάγκη ενυδάτωσης όταν παθαίνουν κράμπες !
>> Mayo Clinic Aspirin Dr. Virend Somers, is a Cardiologist from the Mayo Clinic, who is lead author of the report in the July 29, 2008 issue of the Journal of the American College of Cardiology.  Most heart attacks occur in the day, generally between 6 A.M. and noon. Having one during the night, when the heart should be most at rest, means that something unusual happened. Somers and his colleagues have been working for a decade to show that sleep apnea is to blame.

Οι περισσότερες καρδιακές προσβολές συμβαίνουν στην ημέρα,
  γενικά μεταξύ 6 πμ και του μεσημεριού.
Έχοντας ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η καρδιά πρέπει να είναι πλέον σε ηρεμία, σημαίνει ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβη.

>> Οι Somers και οι συνεργάτες του έχουν εργαστεί για μια δεκαετία για να αποδείξουν ότι η άπνοια ύπνου είναι υπεύθυνη.
>> 1. If you take an aspirin or a baby aspirin once a day, take it at night.  The reason: Aspirin has a 24-hour "half-life"; therefore, if most heart attacks happen in the wee hours of the morning, the Aspirin would be strongest in your system.
1. Εάν πάρετε μια ασπιρίνη ή ασπιρίνη για παιδιά, μία φορά την ημέρα,  πάρτε την το βράδυ.
Ο λόγος: Η ασπιρίνη έχει μια 24-ωρο χρόνο "ημι-ζωής":
  Ως εκ τούτου, αν τα περισσότερα εμφράγματα συμβαίνουν  τις πρώτες πρωινές ώρες  το πρωί, η ασπιρίνη θα είναι
ισχυρότερη εκείνη την ώρα,  στο σύστημά σας.

>> 2. FYI, Aspirin lasts a really long time in your medicine chest, for years, (when it gets old, it smells like vinegar).
>> Please read on...  Something that we can do to help ourselves - nice to know. Bayer is making crystal aspirin to dissolve instantly on the tongue. They work much faster than the tablets. Why keep Aspirin by your bedside? It's about Heart Attacks.

 
Καλό να τα ξέρεις ότι  η Bayer κάνει κρυστάλλική ασπιρίνη για να διαλυθεί αμέσως επί της γλώσσας.  Δρά πολύ πιο γρήγορα από ό, τι τα δισκία.Καλό είναι να  έχετε ασπιρίνη  στην τσέπη σας, για περίπτωση  εμφράγματος.
>> There are other symptoms of a heart attack, besides the pain on the left arm. One must also be aware of an intense pain on the chin, as well as nausea and lots of sweating; however, these symptoms may also occur less frequently. >> Note: There may be NO pain in the chest during a heart attack.

Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα της καρδιακής προσβολής, εκτός από τον πόνο στο αριστερό χέρι.
  Πρέπει να προσέχετε  κάθε έντονο πόνο στο πηγούνι, καθώς και πιθανήναυτία και μεγάλη εφίδρωση, αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί  να συμβαίνουν λιγότερο συχνά. Σημείωση: Μπορεί να ΜΗΝ υπάρχει πόνος στο στήθος κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής.
>> The majority of people (about 60%) who had a heart attack during their sleep did not wake up. However, if it occurs, the chest pain may wake you up from your deep sleep.
>> If that happens, immediately dissolve two aspirins in your mouth and swallow them with a bit of water.
>> Afterwards: - Call 911. - Phone a neighbor or a family member who lives very close by.- Say "heart attack!" - Say that you have taken 2 Aspirins.

Η πλειοψηφία των ανθρώπων (περίπου 60%) που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους δεν ξυπνήσαν.
  Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί, ο πόνος στο στήθος μπορεί και να σας ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο σας.
Αν συμβεί αυτό, αμέσως
 να διαλύσετε δύο ασπιρίνες στο στόμα σας και να τις καταπιείτε με λίγο νερό.
Στη συνέχεια: - Καλέστε το 166 . - Τηλεφωνήστε 
σε ένα γείτονα ή ένα μέλος της οικογένειας που ζει πολύ κοντά -. Πείτε "καρδιακή προσβολή!" - Αναφέρατε  ότι έχετε πάρει 2 ασπιρίνες.>> Take a seat on a chair or sofa near the front door, and wait for their arrival and ...DO NOT LIE DOWN!
>> A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved!
>> I have already shared this information. What about you?
>> Do forward this message. It may save lives!
>> "Life is a one time gift"

 Κάθιστε σε μια καρέκλα ή καναπέ κοντά στην εξώπορτα  και να περιμένετε για την άφιξή του 166  και ... Μην ξαπλώνετε!
 >>
Ένας καρδιολόγος δήλωσε ότι εάν κάθε πρόσωπο μετά τη λήψη αυτού του e-mail, το στέλνει σε 10 άτομα, ίσως μια ζωή θα μπορούσε να σωθεί!
Εγώ έχω ήδη στείλει αυτές τις πληροφορίες σε εσένα . Εσύ τι θα κάνεις ;

Προώθησε αυτό το μήνυμα.
Μπορεί να σώσει ζωές!
                                        "Η ζωή είναι  ένα εφ'άπαξ δώρο "

Η φωτογραφία προφίλ του χρήστη ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
smountzouris@gmail.com  "Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου